Hvad er Sprint:Digital?

– Sprint dig til digital transformation

Har din virksomhed ambitioner om at komme i gang med digitalisering eller styrke eksisterende tiltag? Har du brug for at vide, hvordan bestemte former for digitalisering og ny teknologi kan bruges til at nytænke virksomhedens produkter, services eller forretningsmodeller? Eller vil du have testet en konkret idé på jeres kunder? 

Sprint:Digital er et tilbud til dig, som er beslutningstager i en SMV, og står overfor digitale forandringer. 

Sprint:Digital giver klarhed om retning på blot fem dage

Designsprints er i flere år blevet anvendt hos Google Venture (GV), og er efterfølgende blevet udbredt og anvendt verden over som en hurtig og agil arbejdsmåde. Sprints virker, fordi de både er effektive og økonomisk fordelagtige. Kort sagt: Det er den hurtigste vej til afklaring og løsning. 

Som deltager i Sprint:Digital vil du med hjælp fra førende sprintkonsulenter få sat kurs mod en effektiv digital transformation. På et sprint, som strækker sig over fem sammenhængende dage, kan du få testet, om din virksomhed er på rette spor med de digitale skridt, I allerede har taget eller få identificeret den optimale digitaliseringsløsning for jer.

Allerede efter første sprint vil din virksomhed have modtaget kunde-/brugerverificeret feedback på jeres idé til digital transformation. Det danner grundlag for at få yderligere hjælp til at komme i mål, enten gennem et nyt sprint eller med rådgivning fra en digital ekspert. 

Deltag i Sprint:Digital

For at deltage i Sprint:Digital skal du tilmelde din virksomhed på vores hjemmeside sprintdigital.dk, hvor du skal have følgende oplysninger parat: Virksomhed, udfordring eller idé og målgruppe. Din virksomhed skal forvente at afsætte tre til fem medarbejdere i en begrænset periode. 

Hvad koster det? 

Sprint:Digital er et offentligt støttet projekt, hvorfor vi har mulighed for at tilbyde dig, som er SMV, et forløb til en markant reduceret pris. Første sprint koster 25.000 kr. Andet sprint koster 15.000 kr. og tredje sprint 10.000 kr. 

Din virksomhed kan deltage i op til tre sprints. Første sprint inkluderer en scoping session med jeres sprintkonsulent. Du har også mulighed for at benytte dig af en ’voucher’, som giver dig gratis rådgivning hos en digital ekspert enten før eller efter et sprint. Derefter kan du tilkøbe op til 2 ekstra rådgivningssessioner, der hver koster 10.000 kr.

Vil du vide mere?
Så kontakt:

Linda Hechmann Lagoni
D2i – Design to innovate
linda@d2i.dk
+45 3078 6879

Sidsel Winther
Dansk Design Center
swi@ddc.dk
+45 2551 8288 

Hvordan ser et Sprint:Digital forløb ud? 

Før

Forud for det første sprint har I et intromøde med en sprintkonsulent.

Konsulenten hjælper med at vurdere og klargøre den udfordring eller ide, som I gerne vil arbejde med. I kan også få sparring fra en digital ekspert, så I får en helt klar definition af jeres udfordring og dermed også får mest muligt udbytte af et sprint.

Under

Under selve sprintugen gennemgår I processen sammen med to andre virksomheder. Som supportfunktion vil I få tilknyttet en designstuderende, som vil assistere jeres sprintteam. Et sprint løber over fem hele dage, med start mandag og slut fredag.

DAG 1: Problemet foldes ud
DAG 2: Skitsering af løsning
DAG 3: Løsningsforslag samles til én løsning
DAG 4: Prototype og test forberedelse
DAG 5: Test & validering, udarbejdelse af handleplan

Efter

Efter et sprintforløb får I hjælp til at forankre og implementere jeres initiativ eller udvikle nye initiativer. Det kan ske enten gennem et nyt sprint eller med hjælp fra vores eksperter inden for design og digitalisering.

Faserne i et designsprint

Fase 1 - Kortlægning

I starter ugen ud med at udfolde problemet og kortlægge de spørgsmål, som danner grundlag for idéudviklingen. Når dagen er slut, har I kortlagt hvilken udfordring, der arbejdes med resten af ugen, og har samtidig fået en fælles forståelse af jeres kunde/bruger, deres behov, og problemets kontekst, samt konkurrerende løsninger. 

Fase 2 - Idéudvikling 

I vil bruge hele dagen på at udvikle og visualisere forskellige løsninger og åbne mulighedsrummet op. Når dagen er slut, har I genereret en række forskellige idéer til den aftalte problemstilling.

Fase 3 - Konceptudvikling

Efter en hel dag med udvikling af idéer, bruger I dagen på at finde frem til en eller flere løsninger, som I vil arbejde videre med. I slutter dagen med at have udviklet et eller flere koncepter/fortællinger omkring jeres løsning, og beslutter jer for hvilket koncept, I ønsker at bygge prototype på og teste på jeres kunder. 

Fase 4 - Prototyping

På denne dag bygger I jeres løsning, og samarbejder om at udvikle f.eks. tekst, billeder, modeller til hvordan løsningen skal se ud. Når dagen er slut, har I en prototype, som I kan tage med ud og teste af på jeres kunder/brugere.

Fase 5 - Test

Dagen bruger I på at teste jeres idé hos jeres brugere og kunder. I samler på den måde feedback på jeres digitaliseringsinitiativ. Når dagen er slut, har I fået en klarhed over potentialet for jeres løsning, og har udarbejdet en handlingsplan med aktiviteter og ansvarlige for at tage det næste skridt imod jeres digitale transformation. Dette indeholder også beslutning om, I skal i gang med implementering, om I har brug for digital rådgivning, eller om I skal tage et nyt sprint. 

D2i
Nyhedsbrev
LinkedIn
Facebook

Linda Lagoni,
Senior design consultant
linda@d2i.dk
+45 3078 6879

Dansk Design Center
Nyhedsbrev
LinkedIn
Facebook

Sidsel Winther,
Projektleder
swi@ddc.dk
+45 2551 8288