Open call: Vi søger sprint-facilitatorer

Vær med til at sætte standarden for design-sprint i Danmark. Dansk Design Center og D2i søger designere og innovatører fra hele Danmark til at facilitere sprintforløb i Sprint:Digital.

Kan I facilitere sprint med designmetoder og derigennem hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres digitale udfordringer? – så er det jer, vi søger til at være designpartner i Sprint:Digital.

I hvert sprintforløb deltager to til fire virksomheder på samme tid. Som facilitator skal I sikre, at alle tre virksomheder, med hver deres udfordring kommer samtidigt igennem deres fem-dages sprint.

Før sprintet:
Forud for sprintet skal I som designpartner mødes med de enkelte virksomheder. Formålet er at scope deres udfordring, forventningsafstemme mulighederne i forløbet og vurdere effekten af sprintet.

Under sprintet:
Det er jeres opgave at sikre, at virksomhederne i løbet af de fem dage får kortlagt deres problemstilling, udviklet idéer og koncepter, bygger prototyper og til slut tester løsningsmuligheder med brugere. Det er endvidere sprint-facilitatorernes opgave, at virksomhederne får udarbejdet en handlingsplan, som beskriver deres videre arbejde med digitalisering.

Efter sprintet:
Efter sprintet er det, på vegne af Sprint:Digital, jeres rolle at lave et opfølgende møde med de deltagende virksomheder for at understøtte det videre arbejde med digitalisering og give jeres anbefaling til, hvordan virksomheden bedst udnytter deres voucher til en digital ekspert.

Ansøg om at blive facilitator
Har I dokumenteret succes med at tage virksomheder i gennem design-sprint eller lignende forløb, og har I kendskab og erfaring med digitalisering, så læs mere om proceduren og kravene for at blive designpartner i Sprint:Digital her.

Sprint-facilitatorer til Sprint:Digital rekrutteres en gang årligt ved et nationalt Open call. Her inviteres aktørerne til at ansøge om deltagelse i projektet, og de udvælges på baggrund af en motiveret ansøgning.

Vi bruger cookies til at indsamle anonyme data om vores besøgende for at optimere vores hjemmeside